Επικοινωνήστε μαζί μας!

Τηλέφωνα επικοινωνίας

26510 67203

697 963 0000

697 209 8744

Email

k-home.gr@outlook.com

Έδρα Καταστήματος

Ναπ. Ζέρβα 114 και Αγίων Σαράντα

45332, Ιωάννινα